Zbigniew Strama „Mniejszość narodowa – Romowie”

romowieW Szaflarach od początku XX wieku zamieszkuje mniejszość narodowa, którą stanowią Romowie skupieni na Osiedlu Zadział, graniczącym przez rzekę Rogoźniczek z Maruszyną. Praprzodkowie dzisiejszych Cyganów, czyli Romów wyszli z Indii przed dziesięcioma wiekami. Począwszy od XIV wieku zawędrowali w głąb Europy. Pierwsi Romowie przybyli do Polski w XV wieku z Węgier i osiedlili się w południowej i południowo – wschodniej Polsce. Pierwsza informacja o obecności Romów w Polsce pochodzi z 1401 roku. W XVI wieku do Polski masowo przybywali Romowie z Zachodniej Europy, gdyż uciekali przed represjami. Kulminacją represji wobec Romów był holocaust w czasie II wojny światowej, zginęło wówczas dwieście pięćdziesiąt tysięcy Romów. W Polsce mieszka ok. trzydziestu tysięcy Romów.

Romowie mają symbole narodowe: flagę i hymn. Romska flaga składa się z dwóch poziomych pasów: niebieskiego, symbolizującego niebo i wolność, oraz zielonego, oznaczającego ziemię i więź z naturą. Pośrodku jest czerwone koło wozu. Kolor czerwony jest kolorem ognia i słońca, mocy oczyszczających i dających życie, a także symbolem duchowości. Koło symbolizuje z kolei słońce, wieczny ruch, cykl zmian w przyrodzie oraz wędrówkę Romów. Hymn romski jest oparty na bałkańskiej pieśni ludowej. Opracował go muzycznie Żarko Jovanowić i jest śpiewany na początku oficjalnych spotkań oraz festiwali kultury romskiej.

Romowie zamieszkujący w Szaflarach, to grupa osiadła, zwana Romami Karpackimi ( Bergitka Roma), mieszkająca na terenie Polski Południowej od XV wieku. Na Osiedlu Zadział w Szaflarach zamieszkuje ok. 140 Romow. Mają obecnie ogromne trudności z pracą, gdyż bezrobocie dotknęło ich w pierwszej kolejności.Wielu z nich wyjechało całymi rodzinami do Anglii Gmina Szaflary uczestniczy w realizacji „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej”, którego celem jest poprawa warunków życia społeczności romskiej. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej, do którego uczęszczają dzieci romskie uczące się w szkole podstawowej i gimnazjum. W ramach programu:

wykonano remonty budynków,
zorganizowano dwa kursy „Podstawy kucharstwa” i „Kucharstwo”, w których uczestniczyło łącznie 25 osób,
zorganizowano podstawowy kurs komputerowy, w którym uczestniczyło dziesięciu Romów,
sfinansowano kurs prawa jazdy kategorii D dla dwóch osób,
przebudowano drogę dojazdową na Osiedle.
zatrudniono na ½ etatu asystenta romskiego w szkole,
organizuje się zajęcia wyrównawcze dla uczniów pochodzenia romskiego,
wyposaża się corocznie uczniów w podręczniki i przybory szkolne,
działa aktywnie zespół romski „Terne ciawe”.

Uczniowie pochodzenia romskiego uczestniczą we wszystkich wycieczkach, obozach, zielonej szkole i wyjazdach do teatru wraz z innymi uczniami.W szkole od 2000 roku działa zespół romski „Terne ciawe” pod opieką przez 3 lata Pani Marii Niedośpiał możliwość obecnie Pani Bożeny Janczy. Pracęzespołu wspiera asystent romski – Pani Zenobia Gil. Romowie mają możliwość zaprezentowania swojej kultury w czasie konkursów festiwali i pokazów. Zespół „Terne ciawe” uzyskał wyróżnienie na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Zimowej i Kolęd” w Krakowie w 2001 roku i na Powiatowym Przeglądzie Form Muzycznych i Tanecznych w Nowy Targu. Pokaz „Cherladerek” w wykonaniu Romów w czasie podsumowania gminnej kampanii „W zdrowym ciele – zdrowy duch” był przyjęty oklaskami przez zgromadzoną publiczność. Od trzech lat zespół romski uświetnia swoim występem festyny organizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Nowym Targu. W 2006 roku zespół „Terne ciawe” występował ze swoim programem na podsumowaniu Gminnego Festiwalu Piosenki „Od Podhala do Opola” w Łopusznej. Uczniowie romscy w 2006 roku byli uczestnikami „Integracyjnego Obozu Wędrownego po Parkach Narodowych Podhala”, a także przebywali na zielonej szkole w Nowęcinie koło Łeby przez 14 dni. Romowie uzyskują znaczącą pomoc ze strony gminy i jej mieszkańców. Uległy poprawie ich warunki bytowe, poprawiła się frekwencja dzieci romskich w szkole. Nadal jednak nie rozwiązany pozostaje problem miejsc pracy, który dotyka nie tylko Romów.

Polecamy: piosenki na www.mariahcarey.com.pl