Projekt „Szkoły Jagiellońskie”

szkolaSzkoła Podstawowa im.św.Jana Kantego została zakwalifikowana do drugiego etapu programu „Szkoły Jagiellońskie” spośród 226 szkół z trzech województw: małopolskiego.podkarpackiego
i świętokrzyskiego. Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoły Jagiellońskie”, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ze Studium Pedagogicznym UJ. Poprzez udział w projekcie nasza szkoła uzyska możliwość poprawy jakości swojej pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów. Projekt jest realizowany w trzech etapach:

I etap: Spośród szkół, które zadeklarują chęć udziału w projekcie, zostanie wyselekcjonowanych 100. Ich zadaniem będzie, przy wsparciu merytorycznym ekspertów, stworzenie autorskich programów rozwoju.

II etap: Kapituła Konkursowa wybierze 50 szkół, które uzyskają dotację finansową, wspierającą wdrażanie programów rozwoju.

III etap: 25 szkół, które osiągną najlepsze rezultaty w trakcie wdrażania przygotowanych
w ramach projektu programów rozwoju, zostanie uhonorowanych przez JM Rektora UJ statuetkami „Szkoła Jagiellońska”. Szkoły te zostaną objęte opieką naukową UJ.

W ramach projektu realizujemy opracowany przez szkołę projekt inicjujący realizację 5-letniego planu rozwoju pod nazwa „Razem możemy prawie wszystko”.
Poniżej zamieściliśmy opisy wybranych działań w ramach naszego projektu.