Przejdź do treści
CZAS UCIEKA WIECZNOSC CZEKA... CZAS UCIEKA...

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem OTWP jest zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk zywiołowych.
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Rywalizacja odbywa sie w czterech etapach - gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Organizatorem etapu gminnego w Gminie Szaflary był dotychczas ZSPiG w Maruszynie Dolnej we współpracy z Zarzadem Oddziału Gminnego ZOSP R.P. oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Nowym Targu.
W 2008 roku eliminacje gminne odbędą się w lutym - w zależności od ilości chętnych - w  szkole Maruszynie Dolnej lub Urzędzie Gminy Szaflary.
Szczegółowe informacje zostaną przesłane do szkół na poczatku stycznia 2008 roku.
Na tej stronie zamieszczamy linki do stron i dokumentów dotyczacych organizacji, przebiegu i tematyki konkursu.
Jesli masz dodatkowe pytania - napisz!

ikony organizacji

Logo Szkoly Certyfikat Gmina Szaflary Kuratorium Oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polsko Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Wspierania Wsi Równać szanse Obelisk Oke Parafia
 
EU EFS
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej
PozycjonowaniePozycjonowanie